logo spółki AMB

Rosnące przychody kosztem spadających marż 

Dzień rozpoczął się od solidnych spadków na całym rynku, spółki z portfela dywidendowego też mocno oberwały. Spadki na Ambrze dochodziły do -10%, obecnie zatrzymały się w okolicach -5%. Według mnie jest to bardziej związane z ogólną paniką na rynkach niż z wynikami spółki.
 
 
1. Ambra pokazała mocny wzrost przychodów, o 12% r/r. Solidne wzrosty w Czechach i na Słowacji (14.9%) i w Rumunii (17.7% – w tym wzrost sprzedaży brandy Zarea o 40%).
 
2. W raporcie czytamy, że spadek marży wynika z ‘większej skali akcji promocyjnych i wsparcia sprzedaży w pierwszym półroczu 2019/2020 r.’ Koszty marketingu, dystrybucji i prowizji wzrosły o 4 mln zł r/r.
 
3. Wynik w Q2/19 dodatkowo obciążyła wyższa o 1.844 mln zł amortyzacja (3.222 mln zł w całym półroczu), która obniżyła marżę zysku ze sprzedaży o 1 punkt procentowy do 19.86%.
 
4. Powyższe czynniki sprawiły, że dynamika zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w Q2/19 wyniosła tylko 5.77% r/r, przy przychodach rosnących o 12.17%.
 
5. Wzrost stanu zapasów i inwestycje o łącznej kwocie 22.1 mln zł. W tym modernizacja zakładu produkcyjnego, nabycie znaków towarowych i przejęcie spółki Vino-klub.cz w Czechach. Spowodowało to wzrost ogólnego zadłużenia o 28.2 mln zł i spadek wskaźników płynności. 
 
6. Koszty własne sprzedaży nieznacznie w górę. Na plus – zwolniła dynamika wynagrodzeń, do niecałych 7%. Jednak jednocześnie o 19% wzrosły koszty zarządu.
 

ambra wyniki excel

 
Podsumowując, wyniki oceniam neutralnie, lekko negatywnie. Na pewno cieszy wzrost przychodów, jednak niepokoją spadające marże. Trzeba też obserwować rosnące zadłużenie, o którym wspominałem już w poprzednim wpisie. Pozostaje też wiele zagrożeń na kolejne kwartały, między innymi wpływ podniesienia akcyzy, czy ostatnie umacnianie się kursu euro, które negatywnie wpływa na wyniki spółki. Uważam, że dzisiejsze spadki są przesadzone jak na opublikowane wyniki i wynikają z ogólnej paniki na rynku, dlatego nie zamierzam wykonywać żadnych transakcji na akcjach Ambry. 
Jutro o 14.30 odbędzie się czat z zarządem spółki, na którym na pewno pojawią się pytania odnośnie akcyzy i spadających marż.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *