logo spółki Delko

Wzrost zysku netto o 139% i poprawa marż w Q1/20

Dziś rano spółka Delko przekazała raport kwartalny, którego publikację przełożono z dnia 29.05. Założenie z poprzedniego wpisu odnośnie potencjalnych dobrych wyników okazało się trafione. W międzyczasie udało mi się dokupić akcji spółki, a dokładne transakcje opiszę w kolejnym wpisie aktualizującym stan portfela.

1. Przychody

Przychody wzrosły r/r o 32%. Rosła zarówno sprzedaż hurtowa (150 mln zł vs 137 mln zł), jak i sprzedaż detaliczna (58 mln zł vs 20 mln zł r/r). Na skutek epidemii mocno wzrosła sprzedaż artykułów higienicznch (+28% r/r).delko covid raport

2. Koszty

Dynamika kosztów była niższa od dynamiki przychodów – 30% r/r. Wzrost kosztów nastąpił głównie na skutek wzrostu skali działalności. Wystąpił spodziewany mocny wzrost wynagrodzeń – 51% r/r, co nadal jest efektem wzrostu zatrudnienia po przejęciach sklepów.

3. Amortyzacja

Wzrosła dwukrotnie z 1.4 mln zł w Q1/19 do 3.2 mln zł w Q1/20 – część za sprawą wdrożenia MSSF16.

4. Zysk

Na poziomie zysku wyniki są świetne. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 120%, a EBIT wzrósł o 103%. Zysk netto poprawiły dodatkowo zyski z przejętych spółek wyceniane metodą praw własności, przez co zysk netto wzrósł r/r o 139%.

5. Marże

Wyższa dynamika zysku netto wynika też ze wzrostu marż, które poprawiły się r/r prawie dwukrotnie. Ciężko powiedzieć czy wynika to ze sprzedaży zalegających zapasów w trakcie epidemii, z poprawy efektywności spółki, czy z wyższych marż osiąganych w sprzedaży detalicznej (założenie takie pojawiło się w poprzednim wpisie, ale nie dostałem odpowiedzi ze spółki). Sądzę jednak, że w dłuższym terminie marże te są nie do utrzymania i wrócą do średniej za ostatnie kwartały, czyli w okolice 3%.

6. Zadłużenie 

Wzrost zobowiązań wynikał głównie ze wzrostu skali działalności. Spółka spłaciła długoterminowe kredyty (w odniesieniu do 31.12.2019) i tym samym zmniejszyła zadłużenie długoterminowe. Krótkoterminowe kredyty wzrosły z 52 mln zł na koniec 2019 do 55.6 mln zł. Wskaźniki zadłużenia nieznacznie wzrosły, ale spółka wykorzystuje kolejne obniżki stóp procentowych i tani kredyt na swoją korzyść, osiągając dodatkowe rabaty u dostawców. Mimo wszystko będę dalej obserwował zadłużenie, ze względu na ryzyko przelewarowania.

delko lewar

7. Zapasy

Zapasy wzrosły do 70.8 mln zł z 64.9 mln zł w grudniu 2019. Spodziewałem się spadku zapasów na skutek wyprzedaży zalegającego towaru w okresie paniki związanej z pandemią. Z drugiej strony nastąpił wzrost zapasów na skutek wzrostu skali działalności. Nie potrafię wyciągnąć żadnych wniosków z tych danych.

delko odpis

Na pewno negatywnym sygnałem są duże odpisy na towarze, ale tutaj też nie mam informacji czy są to jednorazowe odpisy w przejętych sklepach czy stały trend. Na pewno będę na to zwracał uwagę przy kolejnych raportach.

Podsumowanie

 delko excel Q1/2020

Wyniki oceniam bardzo dobrze. W momencie pisania posta (04.06.20 10:10) kurs akcji rośnie o ponad 30%, więc nastąpiła totalna euforia. W najbliższym czasie nie zamierzam wykonywać żadnych transakcji. Rozważę sprzedaż, gdy spółka przekroczy dopuszczalny maksymalny udział w portfelu. 16.07 odbędzie się WZA, na którym zostanie podjęta decyzja odnośnie wypłaty dywidendy. Zarząd rekomenduje jej zwiększenie i wypłatę 0.45 zł na akcję (0.42 zł w 2018). Jednak na dywidendę zostanie przeznaczone tylko 25% zysku, więc jest potencjał do jej zwiększania w kolejnych latach.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *