logo spółki ASE

Kolejny dobry kwartał AssecoSEE

Pomimo trwającej epidemii pierwszy kwartał 2020 okazał się dla spółki bardzo dobry, a wyniki ponownie są lepsze od konsensusu.

1. Przychody i zyski

Kolejny kwartał z rzędu widać bardzo dobrą dynamikę przychodów wynoszącą r/r 29% oraz zysku netto 29.5%. Wzrost sprzedaży nastąpił we wszystkich segmentach działalności spółki.

2. Koszty

Koszty własne sprzedaży wzrosły o 30.72%, więc ich dynamika jest nieznacznie wyższa niż dynamika przychodów – do obserwacji w kolejnych kwartałach. Dynamika wynagrodzeń stabilnie – wzrost o 25.5% r/r.

3. Amortyzacja

Amortyzacja wzrosła r/r o 32% z 14.5 mln zł do 19 mln zł obecnie zwiększając koszty i pomniejszając księgowo zysk.

4. Przepływy i gotówka

Ujemne przepływy pieniężne, które w pierwszym kwartale zawsze były pod kreską. Ujemne przepływy operacyjne -2.4 mln zł. 172 mln zł gotówki i spadek zadłużenia.

5. Segmenty działalności

Spółka poprawiła przychody i zyski we wszystkich segmentach działalności, których udział w przychodach wynosił odpowiednio 18% dla sektora bankowego, 48% dla obszaru płatności, a 34% stanowiły dedykowane rozwiązania. Na koniec roku 2019 udział ten wynosił odpowiednio 22/41/37%. Jeśli chodzi o zysk operacyjny – poszczególne segmenty odpowiadają za 23/57/20% EBIT.

Rozwiązania w sektorze bankowym

Przy niewielkim wzroście przychodów nastąpiła bardzo duża poprawa rentowności i tym samym zysku w stosunku do pierwszego kwartału zeszłego roku.

ASE sektor bankowy

Rozwiązania w obszarze płatności

Obszar płatności zanotował bardzo duży wzrost przychodów, zwiększając tym samym swój udział w całkowitych przychodach spółki do 48%. Największy wzrost sprzedaży wygenerowały przychody związane z utrzymaniem terminali płatniczych (5.5 mln eur). Jednocześnie jest to segment odpowiadający za prawie 57% zysków spółki, co może mieć dalszy pozytywny wpływ na wyniki.

ASE sektor płatności

Rozwiązania dedykowane
Stabilny wzrost, segment ten odpowiada za 34% przychodów, ale tylko za 20% EBIT.

ASE sektor dedykowany

6. Rentowność i marże

Solidny wzrost ROE o 2 p.p. z 9.33% do 11.02%. Marże utrzymały się na podobnych poziomach do ubiegłorocznych, nastąpiła nieznaczna poprawa.

7. Zobowiązania

W odniesieniu do raportu rocznego, o 73.7 mln zł zmniejszyły się zobowiązania krótkoterminowe, przez co znacznie poprawiły się wskaźniki płynności i zmniejszyło się zadłużenie. Spadek zobowiązań dotyczył przede wszystkim zobowiązań handlowych (49.2 mln zł), spłaty kredytów (5.6 mln zł) i pozostałych zobowiązań finansowych (odroczenia planowanej płatności za akcje spółki Mobven – 5.6 mln zł).

8. Wpływ koronawirusa na działalność spółki

poprzednim wpisie opisałem wpływ epidemii na działalność Ambry i Eurotela. Początkowo miał pojawić się osobny post z analizą dotyczącą AssecoSEE, Delko i Ferro, jednak wpływ na pierwsze dwie spółki wydaje się być niewielki. Dlatego zrezygnowałem z wpisu i zdecydowałem się dodać krótką informację dopiero przy analizie wyników za pierwszy kwartał. Raport Delko miał ukazać się 30.04, ale został przełożony na 13.05, natomiast Ferro w międzyczasie wypadło z portfela, o czym napiszę wkrótce przy kolejnej aktualizacji portfela.

Wracając do AssecoSEE – wydaję mi się, że epidemia nie powinna mieć znaczącego wpływu na działalność spółki. Cytując z raportu:
’Na moment publikacji niniejszego raportu Zarząd Grupy nie widzi znaczących zagrożeń dla działalności biznesowej Grupy ASEE.’

Negatywy

Istnieje jednak kilka zagrożeń, między innymi fakt, że spółka część przychodów osiąga jako leasingodawca bankomatów i terminali płatniczych. Istnieje ryzyko, że część klientów spółki działająca w najbardziej dotkniętych epidemią branżach (np. hotelarstwo, turystyka) ogłosi upadłość i nie wywiąże się z umów.
AssecoSEE posiada 130 mln zł krótkoterminowych należności handlowych, z których część może się okazać nieściągalna w przypadku problemów kontrahentów. Doprowadziłoby to do znacznych odpisów i pogorszenia wyników.
Spółka w raporcie  informuje o spadku przychodów z powodu problemów firm związanych z branżą turystyczną, z którymi AssecoSEE współpracuje. Zakładam jednak, że są też branże notujące wzrost przychodów – np. apteki czy sklepy spożywcze.
Dodatkowy spadek przychodów spółka notuje na działalności związanej z utrzymaniem terminali płatniczych. Część umów rozliczana jest na podstawie liczby przeprowadzonych interwencji, które istotnie spadły, ponieważ realizowane są tylko krytyczne naprawy. Większość umów jest jednak realizowana niezależnie od liczby interwencji.
Zmniejszyła się też ilość transakcji w bankomatach MoneyGet, które znajdują się głównie w lokalizacjach turystycznych, jednak ten segment stanowi zaledwie 4% przychodów spółki.

Pozytywy

Z drugiej strony AssecoSEE obserwuje zwiększone zapotrzebowanie na sprzęt i usługi związane z pracą zdalną – infrastrukturą sieciowa, czy licencjami do aplikacji umożliwiających zdalną komunikację.
Wzrosło też zainteresowanie produktem Trides służącym do zabezpieczania transakcji w e-Commerce.
W ofercie spółki są też produkty dla bankowości mobilnej, czy ułatwiające cyfrowy kontakt z klientem, które notują wzrost popytu.
Rośnie też popyt na wszelkie produkty do zdalnego obiegu dokumentów, zdalnymi call center, live chatami czy w obszarze elektronicznego podpisu.

Jeśli chodzi o ryzyko walutowe – AssecoSEE nie jest mocno zadłużone, ma kredyty w obcych walutach, głównie euro, co przy mocnym osłabieniu złotówki wpłynie negatywnie na koszty finansowe. Z drugiej strony spółka posiada środki finansowe w obcych walutach, które to rekompensują. W raporcie ujemne różnice kursowe wynoszą prawie 3 mln zł, natomiast dodatnie 3.7 mln zł, więc następuje tu naturalny hedging.

Podsumowanie

ASE Excel Q1/20

 

Wyniki oceniam bardzo dobrze. Zadłużenie spadło i poprawiła się płynność, a perspektywy na kolejne kwartały są obiecujące. Ciężko znaleźć mi poważne zagrożenia dla spółki bezpośrednio zagrażające jej działalności. Największym wydaję się ryzyko zatorów płatniczych i upadłości kontrahentów. Jednak AssecoSEE posiada 172 mln zł gotówki, a sytuacja finansowa jest bardzo dobra. Widzę za to wiele pozytywów związanych z obecną sytuacją – spółka posiada wachlarz produktów przydatnych przy powszechnej digitalizacji – od bankowości, przez administrację, do e-commerce, dlatego pomimo trwającej epidemii spodziewam się poprawy wyników w kolejnych kwartałach. Od dołka z 13.03 spółka urosła już o prawie 40%. Trzymając się założeń z poprzedniej analizy powinienem w tym okresie dokupić akcje ASE. Jednak w trakcie spadków, obserwując dwudziestoprocentowe przeceny spółek w ciągu jednej sesji, ciężko jest podjąć decyzję o zakupie, pojawia się strach i niepewność. W tamtym momencie moje ogólne zaangażowanie w akcje i tak było spore, dlatego podjąłem decyzję, żeby trzymać pozycję gotówkową i nie dokupować akcji, co z perspektywy czasu okazało się błędem.

Podobne artykuły

5 Komentarze

 • maciej , 30/04/2020 @ 22:05

  dzieki 🙂

 • koorchuckie , 01/05/2020 @ 11:24

  Entuzjastyczne nastawienie na przyszłe wyniki mimo że prezes ASE nie widzi tego tak optymistycznie http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/36007438,asseco-see-widzi-zarowno-negatywne-jak-i-pozytywne-biznesowe-efekty-pandemii

  • Dywirentier , 01/05/2020 @ 19:57

   Część informacji z tego komunikatu jest przedstawiona dosyć ogólnikowo, w raporcie kwartalnym na stronach 54-56 zostało to opisane bardziej szczegółowo. Np. jeśli chodzi o rozliczanie terminali w zależności od liczby interwencji – cytując z raportu:
   ’Większość umów na utrzymanie terminali płatniczych w Grupie ASEE rozliczana jest miesięcznie, w stałych
   kwotach, niezależnie od liczby transakcji czy interwencji serwisantów.’

   Dalej 'Mniej transakcji kartami i spowolnienie przychodów’ – w 2019 przychody z processingu wynosiły 3.5 mln euro, więc niewiele w skali całkowitych przychodów spółki – 205 mln euro.
   Odnośnie sieci bankomatów też tylko krótkie zdanie o 'dużym negatywnym wpływie’ – ale z raportu Q1/20: ’Przychody z bankomatów MoneyGet w 2019 roku wyniosły niespełna 2 mln EUR.’ – niecały 1% przychodów.
   Prezes mówi o spadku przychodów od klientów z branży lotniczej do zera, mówiąc jednocześnie o wzroście w innych obszarach – nie podaje niestety konkretnych danych.
   Na sam koniec depeszy są krótkie 3 zdania o optymistycznym wydźwięku – wzrost zainteresowania produktami związanymi z bankowością mobilną, zdalnym obiegiem dokumentów, pracą zdalną, digitalizacją administracji, przebudową systemów informatycznych w bankach – tutaj widzę największą szansę dla ASE. Przykład – Bossa umożliwiła otwarcie rachunku maklerskiego online. W urzędach większość spraw można teraz załatwić bez wychodzenia z domu. Rodzi to popyt na rozwiązania i produkty, które ASE ma w swojej ofercie.
   Portfel zamówień jeśli chodzi o przychody jest wyższy o 33% r/r, a każdy z sektorów notuje dwucyfrowy wzrost.
   Ja na razie patrzę optymistycznie, kolejny raport 06.08 i wtedy dowiemy się jaki był faktyczny wpływ i kto miał rację 😉

 • Wiktor , 12/05/2020 @ 15:30

  Hej, dzieki że piszesz. Wszystkie wpisy i przemyślenia czyta się super!

  Na Eurotel i ASE patrzę nie tylko pod kątem dywidendowym, to przecież również spółki wzrostowe, patrząc na cashflow(i jego wzrost) generowany z działalności operacyjnej. U Ciebie stanowią duży % portfela, ale jeżeli chciałeś go powiększyć, czy powininno się czekać? Czy nie uważasz że przy takiej dynamice wzrostu może się zdarzyć że „pociąg” już odjechał?

  Ja rozważałem zakup NEU kiedy przy ok 350 była w 2019 ATH ale zdawało mi się, że może uda się jeszcze taniej… I nie mam jej wcale 😉

  • Dywirentier , 12/05/2020 @ 15:58

   Dzięki za miłe słowa 😉
   Zgadzam się, że są to również spółki wzrostowe, jednak portfel zakładał osiąganie zysków głównie z dywidend, a cena akcji miała mieć znaczenie drugorzędne. W obecnej sytuacji może być z tym problem ze względu na brak dywidendy z ETL. Nadal jednak uważam, że to świetna spółka i kurs nie oddaje jej realnej wartości, dlatego akcji nie sprzedałem. Przyznam szczerze, że nie wiem co zrobić z tą pozycją i decyzję podejmę pewnie w czwartek, po wynikach kwartalnych.

   Sam ASE mocno urósł od czasu wpisu i zaczął stanowić zbyt dużą część portfela, dlatego tutaj będę starał się skrócić.

   Urosło też Delko, więc cały portfel mocno odbił od marcowego dołka i jeśli chodzi o moje zaangażowanie w akcje względem innych aktywów (złoto, waluty, gotówka) to akcje osiągnęły pożądany procent całości inwestycji, dlatego nie dokupowałem żadnych udziałów w ostatnim czasie.

   Czuję jednak, że portfel potrzebuje lekkiego przemodelowania i znalezienia nowych, ciekawych spółek. Może po wynikach kwartalnych, jak już będzie wiadomo jak epidemia wpłynęła na poszczególne spółki, zrobię jakiś wpis o wyszukiwaniu spółek i kryteriach jakie muszą spełniać, żeby znaleźć się w portfelu.

   Jeśli chodzi o 'odjeżdżający pociąg’ to nie jestem fanem czekania i łapania dołków. Jeżeli uznaję, że spółka jest dobra fundamentalnie i będzie poprawiała swoje zyski w przyszłości, to kupuję od razu, bo zakładam, że prędzej czy później akcje wzrosną. Dodatkowo tak jak mówiłem – założeniem jest zysk osiągany w formie dywidend.

   Co do Neuci – ciekawa spółka. Miałem, ale sprzedałem po około 400 w 2017 ze względu na duże zadłużenie, być może warto się teraz przyjrzeć spółce ponownie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *