logo spółki ASE

Wyniki ASEE powyżej konsensusu

Po sesji ukazał się raport spółki Asseco South Eastern Europe, która spadła dziś najmocniej (-7.5%) ze wszystkich spółek w portfelu dywidendowym. Wyniki okazały się pozytywne, lepsze niż zakładały prognozy biur maklerskich.

1. Solidny wzrost przychodów o 31%, przy czym najszybciej rósł segment rozwiązań w obszarze płatności – ponad 40%. Widać wpływy zeszłorocznych akwizycji, w tym przejętej w zeszłym roku spółki Necomplus – prawie 100 mln zł dodatkowych przychodów. ASEE kraje działalnośći

 

2. Wyhamowanie dynamiki wynagrodzeń i kosztów własnych sprzedaży w odniesieniu do poprzednich kwartałów – 40% wzrost wynagrodzeń i 30% wzrost kosztów własnych sprzedaży r/r. W Q3/19 było to odpowiednio 46% i 56%.

3. Wyższa o 44% r/r amortyzacja (65.7 mln zł vs 45.6 mln zł w poprzednim roku), która pomniejszyła zysk.

4. Spółka posiada prawie 200 mln zł gotówki na rachunkach przy łącznym zadłużeniu 93 mln zł. Nastąpił spadek q/q zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek (spłata zadłużenia). Jednocześnie wszystkie zobowiązania wzrosły r/r o 225 mln zł, jednak część z nich to jeszcze wpływ nowej prezentacji umów leasingu (MSSF 16). Z tego powodu wskaźniki rozpatruję w odniesieniu do poprzedniego kwartału. I tak wskaźnik bieżącej płynności 1.44 w Q4/19 vs 1.5 w Q3/19 i ogólnego zadłużenia 36% vs 34%. Wraz z upływem czasu i spłatą zobowiązań zaciągniętych na akwizycję, wskaźniki powinny się poprawiać.

5. Na plus wyższe r/r marże i wskaźniki rentowności – ROE (11.5%), ROA (8%).

ASEE roczne wyniki excel

Zgodnie z ostatnią analizą wyniki okazały się dużo lepsze od oczekiwań i lepsze od prognoz biur maklerskich. Perspektywy na najbliższy rok też są obiecujące – portfel zamówień spółki na 2020 wynosi 160 mln euro. 

 ASEE prognozy biur

Podsumowując, uważam wyniki spółki za bardzo dobre, ale nadal z zastrzeżeniem, żeby obserwować zadłużenie i płynność spółki w kolejnych kwartałach. Po dzisiejszych spadkach ciężko przewidzieć jak jutro zachowa się kurs. Z jednej strony po dobrych wynikach powinien urosnąć, ale z drugiej strony dzisiejsze spadki i panika na giełdzie mogą powodować dalsze osuwanie się kursu. W przypadku pogłębienia spadków rozważam dokupienie akcji.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *