logo spółki Delko

Neutralne wyniki za 2019 i dobre perspektywy na Q1/20

1. Przychody

Przychody wzrosły r/r o 19%. Patrząc na poszczególne segmenty – sprzedaż hurtowa spadła z 515 mln zł do 494 mln zł, ale sprzedaż detaliczna urosła z 83 mln zł do 227 mln zł. Głównie za sprawą przejęcia w kwietniu 2019 spółki Słoneczko S.A., która posiada sieć 25 sklepów własnych i 349 sklepów franczyzowych oraz zakupu spółki A&K Hurt-Market, która posiada 7 supermarketów w Mielcu. Zakładam, że na sprzedaży detalicznej Delko osiąga wyższe marże, jednak spółka nie udostępnia takich danych w raporcie, wysłałem maila z pytaniem o szczegółowe dane.

2. Koszty

Dynamika podobna do dynamiki przychodów – 19% r/r. Mocny wzrost dynamiki wynagrodzeń – 43% r/r, który wynika głównie ze wzrostu zatrudnienia – 897 osób w 2018, a 1375 osób zatrudnionych na koniec 2019. Wskaźnik średniej pensji na pracownika nieznacznie spadł. Spodziewam się, że w kolejnych kwartałach dynamika wynagrodzeń nadal będzie rosnąć, a zagrożeniem będzie wzrost płacy minimalnej. Wynagrodzenie zarządu rosło wolniej, o 10% r/r.

3. Amortyzacja

Wzrosła ponad trzykrotnie z 3 mln zł w 2018 do 10.8 mln zł na koniec 2019 – część za sprawą wdrożenia MSSF16.

4. Zysk

Zysk obciążony został głównie rosnącymi wynagrodzeniami i amortyzacją. Pomimo rosnących przychodów, zysk netto jest praktycznie identyczny jak w roku 2018 i wynosi 13.3 mln zł wobec 13.5 mln zł w 2018.

5. Zadłużenie 

Spółka posiada 62 mln zł kredytów, w tym 52 mln zł krótkoterminowych poniżej 1 roku. Większość z terminem spłaty w lipcu tego roku. Wskaźniki zadłużenia i płynności są gorsze r/r, ale lepsze niż w ostatnim kwartale.

6. Wpływ koronawirusa

Spółka posiada szereg sklepów zajmujących się sprzedażą żywności, chemii gospodarczej, kosmetyków i wyrobów toaletowych, w tym środków do dezynfekcji i mydła. Zwłaszcza na środki dezynfekcyjne 'popyt znacznie przewyższa podaż’ – informowało Delko w raporcie z kwietniaSklepy przez czas trwania epidemii były otwarte, a spółka nie informowała o żadnych potencjalnych zagrożeniach związanych z epidemią. Wydaje mi się, że może nastąpić wzrost kosztów związany z wyposażeniem pracowników w środki ochrony osobistej, a jednocześnie spadek efektywności związany z koniecznością przestrzegania reżimu sanitarnego, np. dezynfekcją sklepów.

Na koniec roku 2019 zapasy wzrosły do 64.5 mln zł z 55.4 mln zł w 2018 – sądzę, że część zalegającego towaru udało się sprzedać w marcu i kwietniu, co pozytywnie wpłynie na wyniki.

Delko nie jest narażone na ryzyko kursowe, działa na rynku polskim, a należności i zobowiązania wyrażone są w złotówkach.

Podsumowanie

 Delko Excel 2019

Wyniki oceniam neutralnie, niepokoi mnie spadek marż i ROE. Zakładam jednak, że pierwszy kwartał był dla spółki bardzo dobry i spodziewam się znacznej poprawy wyników. Zamierzam w najbliższym czasie dokupić akcji Delko, które w ostatnim czasie mocno rosły (w miesiąc +20%). Mimo tego wycena nadal jest bardzo niska, zwłaszcza w perspektywie potencjalnych dobrych wyników. Raport za Q1/20 powinien ukazać się za 2 tygodnie – 29.05. Zakładam możliwe przesunięcie terminu publikacji, tak jak miało to miejsce w przypadku Eurotelu.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *