logo spółki Eurotel

Eurotel bez dywidendy

Pomimo bardzo udanego ostatniego kwartału jak i całego roku 2019 zakończonego prawie 16 mln zł zysku zarząd rekomenduje zatrzymanie zysku w spółce i nie wypłacanie dywidendy. Liczyłem się z tym i uważam, że zarząd podjął trudną, ale dobrą decyzję, żeby w obliczu niepewności nie wypłacać zysku, a przeznaczyć go na kapitał zapasowy. Jeśli sytuacja się ustabilizuje to spółka może wypłacić większą dywidendę w przyszłym roku, a w przypadku pogorszenia sytuacji płynność spółki będzie zabezpieczona.

Przychody i zyski

1. Zysk netto za cały 2019 w górę o 44% r/r. W samym Q4 +136% r/r, jednak zysk za Q4/18 był zaniżony przez zawiązanie rezerwy na zaległy podatek VAT w związku z kontrolą skarbową

Koszty

2. Koszty sprzedaży wzrosły o 10%, a ich dynamika była niższa niż dynamika przychodów i zysku. Dynamika wzrostu wynagrodzeń wyniosła 6%.

Amortyzacja

3. Amortyzacja wzrosła o prawie 500% z 2.3 mln zł w 2018 do 11.5 mln zł obecnie, co zmniejszyło zysk operacyjny. Eurotel amortyzacja

Przepływy i gotówka

4. Silne przepływy operacyjne (52 mln zł z działalności operacyjnej) i 43 mln zł gotówki na koniec roku w porównaniu do 12 mln na koniec 2018.

Segmenty działalności

5. Przychody w segmencie iDream, wzrosły r/r o 10%, a zysk brutto ze sprzedaży aż o 30%, więc wzrosła rentowność tego segmentu. Potwierdziły się słowa zarządu z poprzedniego raportu o zwiększonej sprzedaży produktów Apple w ostatnim kwartale. Spółka dalej rozwija współpracę z firmą Xiaomi pod własną marką sklepów MiMarkt, które zapewniły ponad 4 mln zł przychodów i niecały milion zł zysku ze sprzedaży. Dotychczas otwarto 5 sklepów i planowane jest ich podwojenie w tym roku.

„W raportowanym okresie największy wpływ na osiągnięte wyniki miał segment iDream zajmujący się
sprzedażą produktów Apple, Wszystkie obszary działania w tym segmencie wykazały poprawę wyników.
Wzrosła sprzedaż detaliczna prowadzona w salonach, sprzedaż do klientów masowych – biznesowa, było
więcej napraw sprzętu oraz wzrosła skala finansowania zakupów przez klientów i uzyskana z tego tytułu
prowizja. Dynamicznie urosła również sprzedaż w kanale on-line prowadzona przez sklep iDream.pl”

Jednak w kolejnych kwartałach wyniki z tego segmentu mogą być gorsze. Ze sprawozdania zarządu:

„Współpraca z Apple prowadzona pod markę własną iDream ulegnie zmianie od drugiego kwartału
2020 roku w związku z wprowadzeniem nowej umowy o współpracy. Jej główne założenia to
zwiększenie stabilności sieci poprzez zagwarantowanie określonego poziomu przychodu dla każdego
z autoryzowanych salonów sprzedaży, co jednak odbędzie się kosztem częściowego pomniejszenia
marży na niektóre towary
. Skutkiem tego efektywność działania, szczególnie w segmencie
biznesowym – klienta masowego może ulec pogorszeniu. Na obecną chwilę nie można stwierdzić czy
ten efekt wystąpi, albo czy wprowadzone zmiany, będą w stanie zrekompensować ten efekt.”

6. Nieznacznie spadły przychody i zyski w segmencie T-mobile i Play – zyski ze sprzedaży odpowiednio o 11% i 5%. Spodziewam się dalszego powolnego spadku w tych segmentach w kolejnych kwartałach.

Soon Energy

7. Spółka zależna Soon Energy Poland Spółka z o.o. pokazała gorsze wyniki. Przychody spadły o 29%, a zysk netto o 60%. Tutaj niestety jestem zawiedziony i zakładam, że kolejne kwartały będą jeszcze gorsze ze względu na przestój związany z trwającą epidemią.
Wyniki Soon Energy

„Soon Energy Poland Sp. o.o. wykazał gorsze rezultaty niż w ubiegłym okresie, ale było to spowodowane
m.in. przeprowadzoną zmianą właścicielską (sprzedażą udziałów przez jednego z udziałowców) i
koniecznością reorganizacji obszarów działania.”

W ramach spółki Soon Energy Poland Sp. z o.o. oczekuje się wzrostu skali działania i zwiększenia
poziomu dotychczasowych wyników. Planuje się osiągnąć ten cel, realizując dotychczas wygrane
przetargi i podpisane umowy oraz rozszerzając ofertę o budowę farm fotowoltaicznych. Nie można
wykluczyć również samodzielnego działania i inwestycji tej spółki w tego rodzaju projekty.
Powyższe plany i zamierzenia będą jednak prawdopodobnie w dużej mierze zaburzone i zależne od
konsekwencji związanych z panującą epidemią.

Rentowność i marże

Roe wzrosło r/r o ponad 5 p.p do 25.13%. Poprawiły się wszystkie marże.

Zobowiązania

Mocno wzrosły zobowiązania – długoterminowe to głównie wpływ MSSF 16 i leasingu.

Bilans Zobowiazania Eurotel

Część zobowiązań to koszty czynszu, które powinny zostać wstrzymane na czas trwania epidemii jeśli tarcza antykryzysowa zostanie przyjęta w obecnej formie. Szerzej o tym pisałem w poprzednim wpisie. Zastanawiająca jest pozycja 'inne zobowiązania finansowe’ nie opisana nigdzie szerzej w raporcie i jej duży wzrost w stosunku do poprzedniego roku. Wysłałem w tej sprawie maila do spółki.

Zobowiazania eurotel
 

Podsumowanie

Wyniki eurotel 2019 excel

Podsumowując, wyniki oceniam umiarkowanie dobrze. Martwi pogorszenie wyników spółki zależnej zajmującej się fotowoltaiką. Niepokoi też zapowiadany spadek marży na produktach Apple. Jednak stabilna sytuacja finansowa spółki, duża pozycja gotówkowa i budzący zaufanie zarząd sprawiają, że nie zamierzam sprzedawać akcji spółki. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym za trzymaniem akcji jest fakt, że spółka jest obecnie bardzo nisko wyceniana – ponad 60% jej kapitalizacji stanowi posiadana na koncie gotówka.

Podobne artykuły

2 Komentarze

 • Tomek , 16/06/2020 @ 22:40

  Witam!
  Raport Eurotel za Q1 2020 wydaje się pesymistyczny, czekam na Pańskie spostrzeżenia 🙂

  • Dywirentier , 18/06/2020 @ 10:14

   Dziękuję za komentarz, zmotywował mnie do wcześniejszego powrotu z urlopu i przejrzenia raportu 😉
   Zazwyczaj staram się pisać analizę od razu po opublikowaniu raportu, ale z powodu urlopu podsumowanie pojawi się dopiero dziś po południu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *