Trwa sezon publikacji wyników za trzeci kwartał 2019 roku. Ze spółek, które obserwuję swoje wyniki opublikowały dziś AtendeEurotel Euro-tax. W tym wpisie omówię sprawozdanie ostatniej z nich. Euro-tax jest jedyną spółką z portfela notowaną na NewConnect, i jak na spółkę z NewConnect przystało, swoje wyniki opublikowała w południe, w trakcie trwania sesji giełdowej ;). Mimo wszystko ze spółką wiązałem duże nadzieje. Bardzo solidna, od dziesięciu lat regularnie płacąca wysokie dywidendy (średnio 10%).

Euro-tax co miesiąc przekazuje raport dotyczący liczby umów, jaką udało im się podpisać w poprzednim miesiącu. Dane te wyglądały obiecująco.

Poprawę widać było we wszystkich segmentach, w każdym raportowanym miesiącu. Niestety nie przełożyło się to w żaden sposób na wynik finansowy, który według mnie jest przeciętny.

1. Wzrost przychodów o 16%, ale jednocześnie wzrost o 22% kosztów zarządu i o 36% kosztów sprzedaży, co spółka uzasadnia głównie wzrostem wynagrodzeń.
Wpływ na tę sytuację miał przede wszystkim wzrost kosztów sprzedaży (o 0,3 mln zł) związany z rozwojem spółki bułgarskiej i holenderskiej oraz wzrostem sprzedaży w Grupie Kapitałowej, wzrost
kosztów usług obcych i wynagrodzeń (0,6 mln zł) związany z rozwojem nowo powstałych spółek oraz wzrostem średniego wynagrodzenia, co ma związek z przystosowaniem się do obecnego rynku pracy. Na wyższe koszty miał wpływ również wzrost kosztów związanych z usługami IT, usługami wynajmu biura”.
 

2. Postępujący wzrost zobowiązań, zadłużenia i spadek płynności.

3. Brak pozytywnego wpływu wysokiego kursu EUR/PLN w trzecim kwartale(spółka osiąga przychody głównie w euro). Sugeruje to jeszcze niższe zyski w kolejnych kwartałach, ponieważ kurs euro wrócił do poziomów z czerwca.


Źródło: https://stooq.pl/

4. Odnosząc się jeszcze raz do ilości podpisanych umów – w poprzednich raportach spółka informowała, że zmieniła się sezonowość.
Spółka pozyskuje obecnie więcej umów na produkty wolniej rotujące (zwrot podatku z Niemiec, Belgii,
Kinderbijslag, zorgtoeslag, Kindergeld). W przypadku tych usług przesunięcia dot. realizacji w stosunku do prostych zwrotów podatków z Wielkiej Brytanii wynoszą od 3 do 12 miesięcy. Z tego
tytułu zmienił się nieco modeli biznesowy Emitenta. W chwili obecnej w pierwszej połowie roku jest sezon na pozyskiwanie klientów, w drugiej połowie roku na wysyłanie klientów do urzędów skarbowych. Realizacja w dużej mierze przesuwa się na kolejny rok.

Jednak osobiście uważam, że nie zrekompensuje to tak dużego wzrostu kosztów. Dodatkowo wartość portfela umów na koniec trzeciego kwartału 2019 roku jest niższa o 0.7 mln PLN w stosunku do roku ubiegłego, co sugeruje niższe zyski w kolejnych kwartałach.


Podsumowując, wyniki uważam za rozczarowujące. Dodatkowym czynnikiem przemawiającym na niekorzyść spółki jest jej bardzo mała, praktycznie zerowa płynność. Dlatego na dzisiejszej sesji zmniejszyłem o połowę swój pakiet akcji. Decyzja co zrobić z resztą zapadnie najprawdopodobniej po raporcie rocznym.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *