Logo Voxel

Ukazał się raport spółki Voxel za trzeci kwartał 2019 roku. Jest to 'najmłodsza’ spółka w portfelu, bo pierwszy pakiet kupiłem zaledwie cztery miesiące temu. Od tego momentu akcje zdrożały już o 13%, ale uważam, że spółka nadal ma duży potencjał i obecnie nie jest jeszcze droga, jak na spółkę wzrostową – w dniu dodawania wpisu C/Z na poziomie 14.

1. Wzrost przychodów o 27% r/r, ale jednocześnie wzrost kosztów sprzedaży o prawie 30% – w tym prawie dwukrotny wzrost kosztów zatrudnienia. Niestety tak jak w przypadku Delko – spółka nie informuje o liczbie pracowników, więc nie można stwierdzić na ile to wzrost płac, a na ile wzrost zatrudnienia w przejętych spółkach. 

Wysłałem w tej sprawie maila do spółki i dostałem odpowiedź, że zatrudnienie w Voxel S.A. wzrosło ze 139 osób na koniec Q3/2018 do 173 osób na koniec Q3/2019. W całej grupie z 215 osób na koniec 2017 roku do 396 osób na koniec 2018 roku. Dodatkowo spółka przesłała podsumowanie zarządu, które umieszczę na końcu wpisu.
koszty pracownicze


2. Zysk opearcyjny poprawił się tylko o 6% r/r, głównie ze względu na wzrost o 16% r/r kosztów zarządu i spadek pozostałych przychodów operacyjnych.

„Zmniejszenie pozostałych przychodów operacyjnych – w ubiegłym roku zwiększone przychody wynikały z otrzymanych odszkodowań w wysokości 1 199,5 tysięcy złotych (w tym w okresie 3 miesięcy zakończonym dnia 30 września 2018 roku: 1 078,9 tysięcy złotych)”.

3. Ponadto wzrost kosztów finansowych (głównie odsetki, które spółka musi płacić od pożyczek i obligacji) i spadek przychodów finansowych (głównie spadek odsetek od należności i udzielonych pożyczek) negatywnie wpłynęły na zysk netto, który jest gorszy r/r o 5.5%.

4. Wzrost zadłużenia ogólnego do 53% i spadek current ratio z 2.16 do 1.28 – głównie za sprawą kredytów i pożyczek – 5.5 mln PLN na zakup wierzytelności wobec Scanix sp. z o.o. i 10.5 mln PLN na rozbudowę trzech nowych pracowni rezonansu magnetycznego. Spółka dodatkowo posiada 5 mln PLN obligacji z terminem wykupu 09.02.2021 oraz 30 mln PLN z terminem wykupu 04.07.2021.

5. Spadek marży brutto o 2 pp. z 30% do 28%, marży operacyjnej o 3.5 pp. z 21.5% do 18% i marży netto o 4 pp. z 16.5% do 12.5%.
„W okresie III kwartałów 2019 roku zarówno wskaźnik marży operacyjnej jak i marży netto oraz marży EBITDA uległy
zmniejszeniu. Podstawowymi czynnikami powodującymi spadek rentowności jest zmniejszenie rentowności w Alteris
(spowodowane jest presją cenową ze strony klientów oraz dużą konkurencją na rynku), nieznaczny spadek marży
w Voxel oraz wpływ konsolidacji VITO-MED, którego rentowność jest niższa niż pozostałych spółek w Grupie.”.

6. Spółka przedłużyła wszystkie dotychczasowe umowy z NFZ i dodatkowo zawarła cztery nowe, co powinno przełożyć się na zwiększone przychody w kolejnych kwartałach, bo spółka 2/3 sprzedaży osiąga z badań refundowanych.

 

komentarz zarzadu spolki Voxel

 

wyniki voxel q3/19

 

Podsumowując, wyniki oceniam słabo, głównie z powodu wzrostu kosztów i spadku marż. Mam jednak nadzieję, że przejęte podmioty i nowo otwarte placówki poprawią rentowność i zyski w kolejnych kwartałach. Nie zamierzam w najbliższym czasie zwiększać zaangażowania w akcje, a decyzję o ewentualnej sprzedaży uzależniam od wyników rocznych.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *