Serwisy

MyFund.pl – link afiliacyjny

Serwis ułatwiający prowadzenie portfela. Przykładowe wykresy z MyFund zamieszczałem w tym wpisie. Dodatkową zaletą jest fakt, że administrator serwisu oferuje pomoc przy kopiowaniu portfela na podstawie np. istniejącego portfela na Biznesradar, więc migracja trwa chwilę. Ciekawą funkcją Myfund są automatycznie naliczane dywidendy (na Biznesradar trzeba je wprowadzać ręcznie). 

Biznesradar.pl

Z serwisu korzystam głównie do sprawdzania danych finansowych ze spółek. W przystępny sposób przedstawione są wszystkie istotne dane i wskaźniki, które pozwalają szybko dokonać wstępnej analizy firmy.